معنی بادیانت

بادیانت
معادل ابجد

بادیانت در معادل ابجد

بادیانت
  • 468
حل جدول

بادیانت در حل جدول

  • متدین، باایمان، متقی، دیندار
مترادف و متضاد زبان فارسی

بادیانت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • دیندار، مومن، متدین، متقی،

    (متضاد) بی‌دیانت
فرهنگ فارسی هوشیار

بادیانت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • دیندار (صفت) متدین دین دار بادین مقابل بی دیانت بی دین.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید