معنی بادیان

بادیان
معادل ابجد

بادیان در معادل ابجد

بادیان
 • 68
حل جدول

بادیان در حل جدول

لغت نامه دهخدا

بادیان در لغت نامه دهخدا

 • بادیان. (اِ) بادیانه. تخمی است دوائی، بعربی آنرا شَمار و رازیانج گویند. گرم و خشک است در دوم. (آنندراج). تخم نباتی است بلندتر از زرعی، ساقش مربع و برگش باریک و خوشبو و گلش مایل بسپیدی و آن را انیسون گویند. مصلح ضرر چائی ختائی است که استعمال و شرب آن متداول شده. (انجمن آرا). گیاه معطری از طایفه ٔ چتریان که رازیانه نیز گویند. (ناظم الاطباء). و رجوع به شعوری ج 1 ورق 180 شود. رازیانج. (محمودبن عمر ربنجنی) (بحر الجواهر). توضیح بیشتر ...
 • بادیان. (اِخ) رشته کوهی است در مغرب خونسار که از جنوب شرقی بکوههای دالان و حوازدان و سفیدکوه و قمشه متصل گردیده و پس از آن در همان امتداد کوه دمبالار و کوههای بوانات کشیده شده قله ٔمرتفع آن در جنوب آباده موسوم به بل 4320 گز است. توضیح بیشتر ...
 • بادیان. (اِ) از تیره ٔ ماگنولیاسه. منبتش چین، هند، فیلیپین، ژاپن و آمریکای شمالیست. قسمت قابل مصرف، میوه و ماده ٔ مؤثره، اسانس. رجوع به کارآموزی داروسازی ص 200 شود. اسم تازی رازیانج است و بفارسی رازیانه گویند. (فهرست مخزن الادویه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بادیان در فرهنگ عمید

 • گیاهی خوش‌بو با گل‌های زرد چتری که دانه‌های ریز و معطر آن به‌عنوان چاشنی غذا و دارو مصرف می‌شود، رازیان، رازیانه، رازیانج، رازیام، بادتخم، والان،
  * بادیان ختایی: (زیست‌شناسی) میوۀ درختی بومیِ شرق آسیا و شبیه آلش با گل‌های زرد که میوه‌اش مصرف دارویی دارد،
  * بادیان‌ رومی: (زیست‌شناسی) = انیسون. توضیح بیشتر ...
خواص گیاهان دارویی

بادیان در خواص گیاهان دارویی

 • تخم آن دارای یک اسانس روغنی فرار است. که قسمت عمده آن را آنتول تشکیل می دهد. روغن دانه آن ضد انگل است. دارویی موثر در کم سویی چشم است. و ریاد کننده شیر محسوب می شود. در باز کردن برونشهای آسمی موثر است. کمتر بیماری است که با آن پاسخ مثبت ندهد. ودارویی موثر است در باز نگه داشتن عروق. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

بادیان در فرهنگ گیاهان

فرهنگ فارسی هوشیار

بادیان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) گیاهی از تیره چتریان که دو ساله یا پایاست رازیانه و آن دارای انواع است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید