معنی بادها

حل جدول

بادها

اثر سن ژان پرس

ریاح


ریاح

بادها


اثر سن ژان پرس

بادها

فرهنگ فارسی هوشیار

ذاریات

(تک ذاریه) بادها

فرهنگ فارسی آزاد

اریاح

اَرْیاح، بادها (مفرد: رِیح)،

فرهنگ معین

ریاح

[ع.] (اِ.) جِ ریح، بادها.


ارواح

(~.) [ع.] (اِ.) جِ ریح، بادها.

گویش مازندرانی

چرخی باد

از انواع بادها محلی – گردباد

فرانسوی به فارسی

"olien (adjectif; adverbe) "

منسوب به اءولوس خدای بادها.

معادل ابجد

بادها

13

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری