معنی باحیا

باحیا
معادل ابجد

باحیا در معادل ابجد

باحیا
  • 22
حل جدول

باحیا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

باحیا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آزرمگین، شرمگین، عفیف، محجوب،

    (متضاد) بی‌حیا
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

باحیا در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

باحیا در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

باحیا در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

باحیا در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید