معنی باحور

باحور
معادل ابجد

باحور در معادل ابجد

باحور
  • 217
حل جدول

باحور در حل جدول

  • بخاری که گاه در هنگام گرم بودن هوا از زمین برمی‌خیزد
  • بخاری که گاه در هنگام گرم بودن هوا از زمین بر می خیزد
فرهنگ معین

باحور در فرهنگ معین

  • [ع. ] (اِ. ) بخاری را گویند که در هوای گرم از زمین برخیزد، گرمای سخت. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

باحور در لغت نامه دهخدا

  • باحور. (ع اِ) بخاری را گویند که در هوای گرم از زمین برخیزد. (برهان). بخاری را گویند که زبر زمین خیزد. (شرفنامه ٔ منیری) (شعوری). || بسیاری و سختی گرما. (برهان). گرمای سخت. تموز. شدت گرما. (قطر المحیط). ایام باحور، ایام باحورا؛ روزهای گرم. هفت روزند اولشان نوزدهم تموز و این نام از بحران شکافته است و بحران حکم بود زیرا که خداوندان تجربت از آن حکم کنند بر حال هوا اندر ماههای زمستان و نخستین روز از باحور دلیل تشرین اول و دوم روز دلیل تشرین آخر و همچنین تا بآخر هرچه اندر هر روزی پدید آید از میغ یا از باران یا باد ماه او همچنان باشد نیز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

باحور در فرهنگ عمید

  • سختی گرما در تابستان، گرمای سخت تموز،
    بخاری که در هوای گرم از زمین بلند می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

باحور در فرهنگ فارسی هوشیار

  • داغروزان از نوزدهم مرداد تا بیست و ششم همان ماه که گرم ترین روزهای سال خورشیدی است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه