معنی باتری

باتری
معادل ابجد

باتری در معادل ابجد

باتری
  • 613
حل جدول

باتری در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

باتری در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پیل، قوه، آکومولاتور، انباره
فرهنگ معین

باتری در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) = باطری: مجموعه ای است از چند واحد الکتروشیمیایی یا انباره که محل ذخیره نیروی الکتریسته است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

باتری در لغت نامه دهخدا

  • باتری. [] (اِخ) نام ناحیتی از خوار ورامین.

فرهنگ عمید

باتری در فرهنگ عمید

  • (برق) دستگاهی متشکل از چند پیل و دارای صفحه‌های مثبت و منفی که در محلول اسیدسولفوریک قرار دارد و برای تولید قوۀ برق در اتومبیل و بعضی ماشین‌های دیگر به کار می‌رود،
    (نظامی) [منسوخ] واحد شمارش توپ‌خانه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

باتری در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

باتری در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

باتری در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید