معنی ایگنام

لغت نامه دهخدا

ایگنام

ایگنام. (اِ) سیب زمینی هندی. با ساقه های زیرین بسیار ضخیم بوزن 20 کیلوگرم که آنرا در چین بجای سیب زمینی بکار می برند. (گیاه شناسی گل گلاب ص 286).


نرگسی ها

نرگسی ها. [ن َ گ ِ] (اِ مرکب) تیره ای است میان سوسنی ها و زنبقی ها، زیرا کاسه و جام و پرچم آنها مانند سوسنی هاست ولی تخمدان زیرین آنها مانند زنبقی هاست. جنس های آن بسیار زیاد است و همه زینتی هستند مانند: نرگس، اماریلیس، آگاو، ایگنام، موز. (از گیاه شناسی گل گلاب ص 286).

حل جدول

ایگنام

سیب‌زمینی هندی

سیب زمینی هندی


سیب زمینی هندی

ایگنام

فرهنگ فارسی هوشیار

ایگنام

فرانسوی سیب زمینی هندی (اسم) سیب زمینی هندی

معادل ابجد

ایگنام

122

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری