معنی اینه

لغت نامه دهخدا

اینه

اینه. [ن َ / ن ِ] (پسوند) صورت قابل تلفظ «ینه » علامت نسبت که در آخر کلمات آید چون: پلاسینه. نرینه. مکینه. عنبرینه. دیرینه و... رجوع به «ینه » شود.

گویش مازندرانی

اینه

آینه

این است

حل جدول

اینه

چهره نما، مرات


اینه مقعر

کاو


نوعی اینه

قدی، کوژ، کاو


ایزگارا ، اینه گل ، گلابی

نوعی کوفته ترکیه ای


ایزگارا، اینه گل، گلابی

نوعی کوفته ترکیه ای


کوفته ایزگارا ، اینه گل،کوفته گلابی

از غذاهای ترکیه ای


بدون علم حقیقت را نشان میدهد

اینه


نوعی کوفته ترکیه ای

ایزگارا، اینه گل، گلابی

فارسی به عربی

هر اینه

فی الحقیقه


جعبه اینه

معرض


سیماب پشت اینه

ورق القصدیر

فنلاندی به فارسی

peiliminen

وابسته به اینه طبی یا سپکولوم.

معادل ابجد

اینه

66

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری