معنی ایلغار

ایلغار
معادل ابجد

ایلغار در معادل ابجد

ایلغار
  • 1242
حل جدول

ایلغار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ایلغار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • چپاول، حمله، شبیخون، غارت، لاش، نهب، هجوم
فرهنگ معین

ایلغار در فرهنگ معین

  • [تر.] (اِمر.) هجوم، یورش.
لغت نامه دهخدا

ایلغار در لغت نامه دهخدا

  • ایلغار. (ترکی - مغولی، اِ) بسرعت بر فوج دشمن دویدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). حرکت سریع سپاهیان بسوی دشمن. هجوم. یورش. (فرهنگ فارسی معین). شبگیر و شبیخون. (ناظم الاطباء). تاخت. || مسافت در شب با تندی و چالاکی. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ایلغار در فرهنگ عمید

  • حرکت سریع سپاهیان به طرف دشمن، یورش، هجوم، تاخت‌وتاز، شبیخون،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ایلغار در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ایلغار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ترکی تاخت و تاز ترکی تاخت و تاز (اسم) حرکت سریع سپاهیان بسوی دشمن هجوم یورش. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید