معنی ایفاد

ایفاد
معادل ابجد

ایفاد در معادل ابجد

ایفاد
  • 96
حل جدول

ایفاد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ایفاد در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

ایفاد در فرهنگ معین

  • [ع.] (مص م.) فرستادن، روانه کردن، ایفاد مراسله.
لغت نامه دهخدا

ایفاد در لغت نامه دهخدا

  • ایفاد. (ع مص) برآمدن بر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). مشرف شدن و برآمدن بر آن. (ناظم الاطباء). || سر برآوردن آهوبره و گوش استیخ کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). بلند کردن آهو سر خود را و استیخ کردن گوشهای خود را. (ناظم الاطباء). || شتافتن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر بیهقی). || بلند گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). بلند شدن چیزی. (از ناظم الاطباء). || وفد فرستادن. (تاج المصادر بیهقی). برسولی فرستادن نزد کسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ایفاد در فرهنگ عمید

  • فرستادن، گسیل داشتن، روانه کردن،
فرهنگ فارسی هوشیار

ایفاد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرستادن روانه کردن (مصدر) فرستادن روانه کردن: ایفاد مراسله.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه