معنی ایرسا

ایرسا
معادل ابجد

ایرسا در معادل ابجد

ایرسا
  • 272
حل جدول

ایرسا در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ایرسا در لغت نامه دهخدا

  • ایرسا. (اِ) نام بیخ سوسن آسمانگون، چون گل آن زرد و سفید و کبود میباشد بنابرآن ایرسا نامیده اند چه شبیه بقوس قزح است. (برهان). سوسن آسمانگون و به حقیقت نام قوس قزح است و به مجاز سوسن را گویند بعلاقه ٔ الوان مختلفه. (از رشیدی). رجوع به ذخیره ٔ خوارزمشاهی و اختیارات بدیعی و تحفه ٔ حکیم مؤمن و الفاظالادویه و تذکره ٔ ضریر انطاکی شود. || بیونانی قوس و قزح را گویند. (برهان). قوس قزح. (غیاث اللغات). بیونانی «ایریس » («اشتینگاس »، «لکلرک 1 ص 177»، از حاشیه ٔ برهان چ معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ایرسا در فرهنگ عمید

  • (زیست‌شناسی) ریشۀ گیاه سوسن جبلی که پوست آن سرخ یا کبودرنگ و مغز آن زرد و خوش‌بو و به کلفتی انگشت است و در طب به کار می‌رود، بیخ سوسن،
    رنگین‌کمان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

ایرسا در فرهنگ گیاهان

  • سوسن آسمانی، سوسن چینی
فرهنگ فارسی هوشیار

ایرسا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • لاتینی تازی شده سپید فاغره (فاغره زنبق) کمبک سپید (اسم) زنبق سفید ایرس، سوسن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید