معنی ایارده

ایارده
معادل ابجد

ایارده در معادل ابجد

ایارده
  • 221
حل جدول

ایارده در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ایارده در لغت نامه دهخدا

  • ایارده. [اَ رْ / رِ دَ/ دِ] (اِ) چگونگی پازند است (صحاح الفرس). به معنی پازند است و پازند تفسیر زند که شرح و تفسیر اوستاست. (لغت نامه ٔ اسدی ص 477) اکارده. (یادداشت مرحوم دهخدا). اکرده. (یادداشت مرحوم دهخدا). برخی از مجوسان اگرده اش نیز خوانند. (التنبیه و الاشراف مسعودی). وصورت هر دو (اگرده و ایارده) هر دو به خط پهلوی یکسان است. (یادداشت مرحوم دهخدا). ثم عمل زرادشت تفسیراً عند عجزهم عن فهمه [عن فهم اوستا] و سمّوا التفسیر زیداً [زنداً] ثم عمل للتفسیر تفسیراً و سَمّاه بازید [پازند] ثم عمل علمائهم بعد وفات زرادشت تفسیر التفسیر و سمّوا هذا التفسیر بارده (از مروج الذهب مسعودی):
    ببینم آخر روزی به کام دل خود را
    گهی ایارده خوانم شها گهی خرده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ایارده در فرهنگ عمید

  • تفسیر و شرح کتاب اوستا یا کتاب زند: چه مایه زاهد و پرهیزکار و صومعگی / که نَسَک‌خوان شده از عشقش و ایارده‌گوی (خسروانی: شاعران بی‌دیوان: ۱۲۲)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ایارده در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید