معنی اکیدنه

اکیدنه
معادل ابجد

اکیدنه در معادل ابجد

اکیدنه
  • 90
حل جدول

اکیدنه در حل جدول

  • خارپشت استرالیایى
فرهنگ عمید

اکیدنه در فرهنگ عمید

  • پستانداری تخم‌گذار، بومی استرالیا، با منقار دراز و بدن پوشیده از خار، خارپشت استرالیایی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

اکیدنه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی خارپشت استرالیایی از راسته ی مرغسانان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید