معنی اکانت

اکانت
معادل ابجد

اکانت در معادل ابجد

اکانت
  • 472
حل جدول

اکانت در حل جدول

  • به حساب آوردن، برشمردن، شناختن، جبران کردن، تقاص پس دادن، توضیح دادن، پاسخگو بودن، توجیه کردن، محاسبه، شمارش، بازگویه، حساب نسیه. توضیح بیشتر ...

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید