معنی اویس

اویس
معادل ابجد

اویس در معادل ابجد

اویس
 • 77
حل جدول

اویس در حل جدول

لغت نامه دهخدا

اویس در لغت نامه دهخدا

 • اویس. [اُ وَ] (ع اِ) گرگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (شرفنامه ٔ منیری). یکی از نامهای گرگ است که به عربی ذئب گویند. (برهان). توضیح بیشتر ...
 • اویس. [اُ وَ] (اِخ) نام ولیی که از قرن بوده. (شرفنامه ٔ منیری) (برهان). رجوع به اویس قرنی شود. توضیح بیشتر ...
 • اویس. [اُ وَ] (اِخ) (شیخ. ) ابن شیخ حسن دومین ازآل جلایر (757 هَ. ق. تا 777 هَ. ق. ):
  من از جان چاکر سلطان اویسم
  اگر چه یادش ازچاکر نباشد.
  حافظ.
  در هر یک از دو خانواده ٔ آل مظفر، ملوک فارس وجلایریان، ملوک بغداد سلطان اویس نامی بوده است که هردو معاصر خواجه و هر دو ممکن است ممدوح خواجه در این غزل باشند و قرینه ای بر تعیین هیچکدام در این غزل موجود نیست. (قزوینی). و رجوع به ترجمه ٔ طبقات سلاطین اسلام لین پول شود. توضیح بیشتر ...
 • اویس. [اُ وَ] (اِخ) از خاندان بادوسپان (973- 975 هَ. ق. ) که در نور مازندران حکومت داشت. (التدوین). توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

اویس در نام های ایرانی

 • پسرانه، گرگ کوچک، شخصی پارسا که از تابعین بوده است
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید