معنی اویزان

حل جدول

فرانسوی به فارسی

ballent (verbe)

اویزان بودن , اویزان کردن , اویختن , اویزان.


ballons (verbe)

اویزان بودن , اویزان کردن , اویختن , اویزان.


baller (verbe)

اویزان بودن , اویزان کردن , اویختن , اویزان.


ballez (verbe)

اویزان بودن , اویزان کردن , اویختن , اویزان.

سوئدی به فارسی

dingla

اویزان بودن، اویزان کردن، اویختن، اویزان،

معادل ابجد

اویزان

75

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری