معنی اوریا

اوریا
معادل ابجد

اوریا در معادل ابجد

اوریا
  • 218
حل جدول

اوریا در حل جدول

  • جد سلیمان
  • نام جد مادری حضرت سلیمان (ع)
نام های ایرانی

اوریا در نام های ایرانی

  • پسرانه، شعله خداوند، نام مردی یهودی در زمان داوود (ع) که از فرماندهان سپاه بود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید