معنی اوروت

اوروت
معادل ابجد

اوروت در معادل ابجد

اوروت
  • 613
حل جدول

اوروت در حل جدول

فرهنگ معین

اوروت در فرهنگ معین

  • (اُ) (ص.) برهنه، عریان.
فرهنگ عمید

اوروت در فرهنگ عمید

  • رت، برهنه، عریان، لخت،
    * اوروت کردن: [قدیمی] پر کندن مرغ کشته،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید