معنی اورانیم

فرهنگ عمید

اورانیم

عنصری فلزی، براق، خاکستری، و نسبتاً گرم، دارای تشعشعات رادیواکتیو که بیشتر به‌صورت اکسید اورانیوم همراه سنگ معدن سرب یافت می‌شود و با شکافت هستۀ آن انرژی اتمی به وجود می‌آید،

انگلیسی به فارسی

transuranic

(transuranium) دارای عدد اتمی بیشتر از اورانیم


transuranium

(transuranic) دارای عدد اتمی بیشتر از اورانیم


U

اورانیم - عنصر شیمیایی سنگین و نقره فام و پرتوزا

معادل ابجد

اورانیم

308

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری