معنی اهمر

اهمر
معادل ابجد

اهمر در معادل ابجد

اهمر
  • 246
حل جدول

اهمر در حل جدول

لغت نامه دهخدا

اهمر در لغت نامه دهخدا

  • اهمر. [اَ م َ] (اِ) شغال را گویند وآن جانوریست مانند سگ لیکن از سگ کوچکتر است. (برهان) (هفت قلزم). و رجوع به انجمن آرا و آنندراج شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اهمر در فرهنگ عمید

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید