معنی اهریمن

اهریمن
معادل ابجد

اهریمن در معادل ابجد

اهریمن
 • 306
حل جدول

اهریمن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اهریمن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ابلیس، اهرمن، دیو، شیطان، عفریت، پلید، خبیث، نابکار،
  (متضاد) اهورا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

اهریمن در فرهنگ معین

 • (اِ. ) شیطان، هر یک از شیاطین. [خوانش: (اَ مَ) (اِ. ) = اهرن: ]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

اهریمن در لغت نامه دهخدا

 • اهریمن. [اَ م َ] (اِخ) به معنی اهرمن است که راهنمای بدیها باشد، چنانکه یزدان راهنمای نیکی است و شیطان و دیو و جن را هم گفته اند. (برهان). دیوو ابلیس. (اوبهی). اهرمن. اهرامن. اهرن. اهریمه. آهرن. آهریمن. آهرامن. آهرمن. آهریمه. هریمه. خرد خبیث. عقل پلید. شیطان. (فرهنگ فارسی معین):
  بروز معرکه بانگشت اگر پدید آمد
  ز چشم برکند از دور کیک اهریمن.
  منجیک.
  بدو گفت از این شوم ده پرگزند
  کدامست اهریمن زورمند.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اهریمن در فرهنگ عمید

 • در آیین زردشتی، مظهر شر و فساد و تاریکی و ناخوشی و پلیدی، راهنمای بدی، شیطان،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

اهریمن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

اهریمن در فارسی به عربی

فارسی به ایتالیایی

اهریمن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

اهریمن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید