معنی اهران

لغت نامه دهخدا

اهران

اهران. [اَ] (اِ) تیشه ٔ درودگری و تبر. (ناظم الاطباء). تیشه ٔ درودگری. (برهان) (انجمن آرا) (هفت قلزم) (آنندراج):
بکاه ار کوه کندن دست دادی
نه اهران بایدی نه اوستادی.
نزاری قهستانی (از انجمن آرا).

فرهنگ عمید

اهران

تیشۀ درودگری،

حل جدول

اهران

تیشه درودگری


تیشه درود گری

تش, اهران


تیشه درودگری

اهران

معادل ابجد

اهران

257

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری