معنی انیران

انیران
معادل ابجد

انیران در معادل ابجد

انیران
 • 312
حل جدول

انیران در حل جدول

 • روز سی ام از هر ماه خورشیدی
فرهنگ معین

انیران در فرهنگ معین

 • (اِ. ) نام فرشته ای در دین زردشتی، نام روز سی ام از هر ماه خورشیدی. [خوانش: (~. ) (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
 • (اَ) (اِمر.) غیر ایرانی.
لغت نامه دهخدا

انیران در لغت نامه دهخدا

 • انیران. [اَ] (اِ) نام فرشته ایست که موکل بر عقد نکاح میباشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). در اوستا انغره رئوچه. در پهلوی و پارسی انیران، جزو اول خود مرکب است از اَن علامت نفی و اغره به معنی پایان و حد و حصر و جزو دوم به معنی روشن است جمعاً یعنی روشنی بی پایان. انغزه رئوچه بارگاه جلال اهورمزدا یا عرش اعظم محسوب شده علاوه بر آن نام ایزدی است که نگهبانی روز سی ام بدو سپرده شده. ابوریحان در فهرست روزهای ایرانی این روز را «انیران » و در سغدی «نغر» و درخوارزمی «اونرغ » آورده و زرتشتیان امروز «انارام » گویند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انیران در فرهنگ عمید

 • در آیین زردشتی، فرشتۀ موکل بر نکاح،
  روز سی‌ام از هر ماه خورشیدی: سفندارمذماه رفته تمام / به‌روزی که خوانی انیرانش نام ـ در این روز زردشت پاکیزه‌دین / درآمد سوی حد ایران زمین (زراتشت‌بهرام: لغت‌نامه: انیران)،
  (اسم، صفت) [پهلوی: anērān] غیر ایرانی،
  غیر ایران،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

انیران در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

انیران در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید