معنی انیاب

انیاب
معادل ابجد

انیاب در معادل ابجد

انیاب
  • 64
حل جدول

انیاب در حل جدول

فرهنگ معین

انیاب در فرهنگ معین

  • (اَ) [ع.] (اِ.) جِ ناب، چهار دندان نیش.
لغت نامه دهخدا

انیاب در لغت نامه دهخدا

  • انیاب. [اَن ْ] (ع اِ) ج ِ ناب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دندانهای نیشتر. (غیاث اللغات). چهار دندان نشتر. (مهذب الاسماء). دندانهای نشتر که درندگان را باشند. (غیاث): از پس رباعیات چهار دندان دیگر است و سرهای آن تیز است، دو زیر و دو زبر ازپس هرسویی یکی خوردنیهای سخت بشکند و آنرا نیش دندان گویند و به تازی انیاب گویند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی). و انیاب را بیخ یکشاخ است. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی).
    درشوم گر مرا بفرمایی
    در دهان هژبر تیزانیاب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انیاب در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

انیاب در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جمع ناب، دندانهای نیشتر
فرهنگ فارسی آزاد

انیاب در فرهنگ فارسی آزاد

  • اَنْیاب، چهار دندان نیش (مفرد: ناب)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید