معنی انکار

انکار
معادل ابجد

انکار در معادل ابجد

انکار
 • 272
حل جدول

انکار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

انکار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ابا، امتناع، تحاشی، تکذیب، تکذیب، جحد، حاشا، رد، نفی، نکول
فرهنگ معین

انکار در فرهنگ معین

 • (مص م. ) نپذیرفتن، حاشا کردن، (اِمص. ) ابا، امتناع. [خوانش: (اِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

انکار در لغت نامه دهخدا

 • انکار. [اِ] (ع مص) ناشناختن. (از منتهی الارب) (ترجمان القرآن جرجانی) (تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). ندانستن. جاهل بودن به چیزی. (از اقرب الموارد): انکار مرد کار را؛ نشناختن وی آن را. (از ناظم الاطباء). || جحود کردن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ترجمان القرآن جرجانی) (تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). ناخستو شدن. (تاریخ بیهقی): انکار چیزی، جحد آن. با دانستن چیزی اظهار ناآشنایی کردن بدان. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • انکار. [اَ] (ع اِ) ج ِ نَکِر و نَکُر و نُکُر. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مفردات کلمه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انکار در فرهنگ عمید

 • نشناختن، ناشناختن،

  خودداری از اقرار، منکر شدن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

انکار در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

انکار در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

انکار در فارسی به عربی

 • انکر، تناقض، شجب، نکران
عربی به فارسی

انکار در عربی به فارسی

 • منفی , خنثی کردن , منفی کردن
فرهنگ فارسی هوشیار

انکار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ناشناختن، جاهل بودن بچیزی، نپذیرفتن، منکر شدن
فارسی به آلمانی

انکار در فارسی به آلمانی

 • Die abschwo.rung [noun], Die entsagung
واژه پیشنهادی

انکار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید