معنی انعام

انعام
معادل ابجد

انعام در معادل ابجد

انعام
 • 162
حل جدول

انعام در حل جدول

فرهنگ معین

انعام در فرهنگ معین

 • (اَ) [ع.] (اِ.) جِ نعم، چارپایان.
 • (مص م.) نعمت بخشیدن، (اِمص.) دهش. [خوانش: (اِ) [ع.]]
لغت نامه دهخدا

انعام در لغت نامه دهخدا

 • انعام. [اِ] (ع مص) نعمت دادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (ترجمان القرآن جرجانی) (غیاث اللغات) (از اقرب الموارد)، یقال: انعم اﷲ علیه و انعم بها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || افزودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). زیاده کردن. (آنندراج)، یقال: انعم ان یحسن، ای زاد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || زیاده شدن. (غیاث اللغات) (آنندراج)، || برهنه پا آمدن نزد کسی. || نعم گفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • انعام. [اَ] (اِخ) نام ششمین سوره ٔ قرآن مجید. مکی، دارای صدوشصت وپنج آیه. توضیح بیشتر ...
 • انعام. [اَ] (ع اِ) ج ِ نَعَم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). چهارپایان. (غیاث اللغات). فارسیان بجای مفرد استعمال کنند. (آنندراج):
  در جهان ِ مرده شان آرام نیست
  کاین علف جز لایق انعام نیست.
  مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر 5 ص 228).
  گر عاقل و هشیاری وز دل خبری داری
  تا آدمیت خوانند ورنه کم از انعامی.
  سعدی.
  نیست انعام خدا روزی انعامی چند
  نشود خاصه ٔ حق ماحضر عامی چند.
  طاهرنصیرآبادی (از آنندراج).
  و رجوع به نعم شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انعام در فرهنگ عمید

 • ششمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۱۶۵ آیه،

  [قدیمی] = نَعَم۲
 • نعمت دادن، بخشیدن چیزی به کسی از راه نیکوکاری،
  بخشش شخص بزرگ به کوچک‌تر از خود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

انعام در فارسی به انگلیسی

 • Baksheesh, Bonus, Gratuity, Lagnappe, Lagniappe, Reward, Tip
فارسی به عربی

انعام در فارسی به عربی

 • جائزه، راس، علاوه، منحه، وفره
فرهنگ فارسی هوشیار

انعام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نعمت دادن، افزودن، بخشیدن چیزی به کسی از راه نیکوکاری
فرهنگ فارسی آزاد

انعام در فرهنگ فارسی آزاد

 • اَنْعام، چهار پایان (مفرد: نَعَم، نَعْم)، (شتر و گاو گوسفند)


  سُورَهُ الْاَنْعام، سورهء 6 قرآنست که مکیّه میباشد و 165 آیه دارد،. توضیح بیشتر ...
 • اِنْعام، نعمت دادن، خوش و راحت گردانیدن، عطا کردن..،
فارسی به ایتالیایی

انعام در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

انعام در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

انعام در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه