معنی انس دادن

انس دادن
معادل ابجد

انس دادن در معادل ابجد

انس دادن
  • 170
حل جدول

انس دادن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

انس دادن در لغت نامه دهخدا

  • انس دادن. [اُ دَ] (مص مرکب) ایجاد انس و الفت کردن میان دو یا چند تن. (فرهنگ فارسی معین). تأنیس. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

انس دادن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) ایجاد انس و الفت کردن میان دو یا چند تن ایناس.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید