معنی انسجام

انسجام
معادل ابجد

انسجام در معادل ابجد

انسجام
 • 155
حل جدول

انسجام در حل جدول

فرهنگ معین

انسجام در فرهنگ معین

 • روان بودن، روان شدن آب یا اشک، روان بودن کلام و عاری بودن از تکلف و تصنع. [خوانش: (اِ س ِ) [ع. ] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

انسجام در لغت نامه دهخدا

 • انسجام. [اِ س ِ] (ع مص) روان شدن اشک و جز آن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یقال: انسجم الدمع فانسجم و کذلک الماء. (ناظم الاطباء). روان شدن اشک و آب و جز آن. (آنندراج). روان شدن آب و اشک. (تاج المصادر بیهقی). روان شدن و ریخته شدن آب و اشک. (از اقرب الموارد). ریخته شدن آب. (مصادر زوزنی). || (اِمص) روانی (کلام و غیره). (فرهنگ فارسی معین). انتظام (در کلام). (از یادداشت مؤلف). نزد بلغا تهی بودن سخن از تعقید و روانی آن است همچون آب رونده که از فرط آسانی ترکیب و روانی الفاظ همچون سیلی است که جاری میشود مانند آیات قرآنی که همه ٔ آنها منسجم است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انسجام در فرهنگ عمید

 • منظم شدن و با هم جور شدن،
  روان بودن کلام و عاری بودن آن از تعقید و تکلف و تصنع،
  مستحکم شدن، استوار شدن، استواری،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

انسجام در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

انسجام در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

انسجام در فارسی به انگلیسی

عربی به فارسی

انسجام در عربی به فارسی

 • هارمونی , تطبیق , توازن , هم اهنگی , همسازی
فرهنگ فارسی هوشیار

انسجام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • روان شدن اشک، ریخته شدن آب و اشک، نظم و ترتیب
فرهنگ فارسی آزاد

انسجام در فرهنگ فارسی آزاد

 • اِنْسِجام، روان شدن آب یا اشک، روان بودن کلام، عاری بودن کلام از تعقید و پیچیدگی، نظم و سهولت و شیرینی کلام،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید