معنی انسا

انسا
معادل ابجد

انسا در معادل ابجد

انسا
  • 112
حل جدول

انسا در حل جدول

  • خبرگزاری ایتالیا
لغت نامه دهخدا

انسا در لغت نامه دهخدا

  • انسا. [اُ ن َ] (ع اِ) ج ِ انیس به معنی همدم و غمخوار و رفیق. (غیاث اللغات). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انسا در فرهنگ عمید

  • حمل بر فراموشی کردن، چیزی را از یاد بردن،
فرهنگ فارسی هوشیار

انسا در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه