معنی اندیشه

اندیشه
معادل ابجد

اندیشه در معادل ابجد

اندیشه
 • 370
حل جدول

اندیشه در حل جدول

 • سگالش

  فکر

  سگال
  اندیشیدن یا تفکر کاری ذهنی است و زمانی مطرح می‌گردد که انسان با مسئله‌ای مواجه‌است و خواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن، تلاشی برای حل مسئله آغاز می‌گردد که این تلاش ذهنی را، تفکر یا اندیشه می‌نامند. فعالیت برای حل مسئله، از مراحلی تشکیل شده‌است که از تعریف مسئله به‌طور شفاف، روشن و ملموس، آغاز می‌گردد و با پیدا کردن راه حل‌هایی برای حل مسئله ادامه می‌یابد و با به کارگیریِ عملی بهترین راه حل و یافتن جواب نهایی به پایان می‌رسد؛ ولی بهتر است بگوییم در «مسیر دیگری قرار می‌گیرد» به پایان نمی‌رسد انسانِ بدون اندیشه متصور نیست. توضیح بیشتر ...
 • سگالش
 • سگال
مترادف و متضاد زبان فارسی

اندیشه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پندار، تامل، تفکر، خیال، رای، سگال، ضمیر، فکر، سودا، احتیاط، صرافت، محابا، ملاحظه، قصد، نیت، اضطراب، بیم، پروا، ترس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

اندیشه در فرهنگ معین

 • (اِمص.) تفکر، تأمل، (اِ.) ترس، اضطراب. [خوانش: (اَ ش ِ)]
لغت نامه دهخدا

اندیشه در لغت نامه دهخدا

 • اندیشه. [اَ ش َ / ش ِ] (اِمص) فکر. (انجمن آرا) (آنندراج) (دهار) (منتهی الارب) (نصاب). فکر و تدبیر و تأمل و تصور و گمان و خیال. (ناظم الاطباء). فکره. فکری. رویه. هویس. (از منتهی الارب). وهم. هم. (مهذب الاسماء). خیال. (انجمن آرا) (آنندراج). نیه. ضمیر. طویه. (دهار). تأمل. (تاریخ بیهقی). فکرت. تفکر. نظر. رای. صدد. عزیمه. عزیمت. صریمه. صریمت. سگالش. ج، اندیشه ها و اندیشگان. (یادداشت مؤلف):
  در اندیشه ٔ دل نگنجد خدای
  بهستی او باشدم رهنمای. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اندیشه در فرهنگ عمید

 • آنچه از عمل آگاهانۀ ذهن حاصل می‌شود، فکر،
  گمان،
  [قدیمی] ترس، بیم،
  [قدیمی] توجه، ملاحظه،
  * اندیشه کردن: (مصدر لازم)
  فکر کردن،
  خیال کردن،
  احساس ترس و بیم کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

اندیشه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

اندیشه در فارسی به عربی

 • انعکاس، تشاور، خطه، رای، عقلیه، فکر، فکره، قلق
نام های ایرانی

اندیشه در نام های ایرانی

 • دخترانه، آنچه حاصل اندیشیدن است، فکر
فرهنگ فارسی هوشیار

اندیشه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • فکر، تصور، گمان، خیال، وهم، تدبیر، رای، عزیمت
فرهنگ پهلوی

اندیشه در فرهنگ پهلوی

فارسی به ایتالیایی

اندیشه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

اندیشه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید