معنی اندوه زده

اندوه زده
معادل ابجد

اندوه زده در معادل ابجد

اندوه زده
  • 82
حل جدول

اندوه زده در حل جدول

فارسی به انگلیسی

اندوه زده در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید