معنی انحا

انحا
معادل ابجد

انحا در معادل ابجد

انحا
  • 60
حل جدول

انحا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

انحا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اشکال، راه‌ها، روش‌ها، صور، طرق
فرهنگ عمید

انحا در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

انحا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جمع نحو. سویها گوشه ها، راهها روشها، مثلها مانندها.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید