معنی انتهاز

انتهاز
معادل ابجد

انتهاز در معادل ابجد

انتهاز
  • 464
حل جدول

انتهاز در حل جدول

فرهنگ معین

انتهاز در فرهنگ معین

  • (اِ تِ) [ع.] (مص م.) فرصت به دست آوردن، غنیمت شمردن.
لغت نامه دهخدا

انتهاز در لغت نامه دهخدا

  • انتهاز. [اِ ت ِ] (ع مص) فرصت یافتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث اللغات) (فرهنگ فارسی معین). قابو (فرصت) یافتن. (غیاث اللغات) (آنندراج). فرصت بدست آوردن. (فرهنگ فارسی معین). || غنیمت شمردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). اغتنام فرصت و برخاستن بسوی آن در حال پیشی گرفتن. (از اقرب الموارد). فرصت غنیمت شمردن و فرصت چشم داشتن. (غیاث اللغات) (آنندراج). منتظر فرصت بودن. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انتهاز در فرهنگ عمید

  • فرصت یافتن، فرصت به ‌دست آوردن،
    غنیمت شمردن فرصت،
    منتظر فرصت بودن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

انتهاز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرصت یافتن، غنیمت شمردن، به دست آوردن فرصت
فرهنگ فارسی آزاد

انتهاز در فرهنگ فارسی آزاد

  • اِنْتِهاز، فرصت غنیمت شمردن، منتظر فرصت بودن، شتاب کردن بگرفتن، بسیار خندیدن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید