معنی انتها

انتها
معادل ابجد

انتها در معادل ابجد

انتها
 • 457
حل جدول

انتها در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

انتها در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آخر، اختتام، انجام، پایان، ختم، سرانجام، عاقبت، فرجام، منتهاالیه، منتها، نوک، نهایت، بن، ته، راس،
  (متضاد) آغاز، ابتدا. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

انتها در لغت نامه دهخدا

 • انتها. [اِ ت ِ] (ع اِمص) اتمام و ختم. || (اِ) پایان و انجام و آخر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). حد و حدود و عاقبت و غایت و نهایت و منتها. (ناظم الاطباء). کرانه. فرجام. بن. سرانجام. کنه. مقابل ابتدا:
  نه طولست او را نه عرض و نه عمق
  نه اندر سطوح و نه در انتهاست.
  ناصرخسرو.
  دین دبستانست و امت کودکان پیش رسول
  در دبستانست امت زابتدا تا انتها.
  ناصرخسرو.
  || (اصطلاح نجوم) اصطلاحی است در نجوم، آقای همایی در حواشی التفهیم نوشته اند: تسییر استخراج بعد است از درجه ٔدلیل تا آن درجه که مدار حکم بدوست و در بیشتری از تسییرات که رانند مدت هر درجه ای را سالی شمرند و گاهی ده یا صد یا هزار سال و گاهی یک روز یا کمتر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انتها در فرهنگ عمید

 • پایان، نهایت،
  (اسم مصدر) به پایان رساندن چیزی،
  (اسم مصدر) [قدیمی] باز‌ایستادن از کاری،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

انتها در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

انتها در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

انتها در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

انتها در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

انتها در فارسی به عربی

 • حد اقصی، رییس، نهایه
فرهنگ فارسی هوشیار

انتها در فرهنگ فارسی هوشیار

 • اتمام و ختم، نهایت و منتها، فرجام، سرانجام، عاقبت
فارسی به ایتالیایی

انتها در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

انتها در فارسی به آلمانی

 • Ausgang (m), Beenden, Beendigen, Ende (n), Enden, Endigen, Chef (m), Haupt (m), Kopf (m), Leiter (m). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید