معنی انتها

لغت نامه دهخدا

انتها

انتها. [اِ ت ِ] (ع اِمص) اتمام و ختم. || (اِ) پایان و انجام و آخر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). حد و حدود و عاقبت و غایت و نهایت و منتها. (ناظم الاطباء). کرانه.فرجام. بن. سرانجام. کنه. مقابل ابتدا:
نه طولست او را نه عرض و نه عمق
نه اندر سطوح و نه در انتهاست.
ناصرخسرو.
دین دبستانست و امت کودکان پیش رسول
در دبستانست امت زابتدا تا انتها.
ناصرخسرو.
|| (اصطلاح نجوم) اصطلاحی است در نجوم، آقای همایی در حواشی التفهیم نوشته اند: تسییر استخراج بعد است از درجه ٔدلیل تا آن درجه که مدار حکم بدوست و در بیشتری از تسییرات که رانند مدت هر درجه ای را سالی شمرند و گاهی ده یا صد یا هزار سال و گاهی یک روز یا کمتر. و انتها نظیر تسییر است چنانکه هرسال یک درجه تسییر باشدهمچنان هرسال یک برج انتها رانند و احکام سال را ازآن درجه و از آن برج استخراج کنند. (التفهیم حواشی ص 525). و اما انتهاهاء سال آن است کی هر برجی را سالی دهی تا بدوم سال انتها ببرج دوم باشد از طالع بهم جند (چند) درجاتش. و سیوم سال ببرج سیوم همچنان. و چون برج و درجه ٔ انتهاء سال دانستی، انتهاء ماهها راهر بیست و هشت روز و یکساعت و پنجاه و یک دقیقه را ببرجی دهی تا ببرج انتها همی گردد. و درجاتش چند درجات اصل. و به انتهای روزها هر دو روز و سه ساعت و پنجاه دقیقه را ببرجی همی ده و درجهاء انتهای ماه سوی او همی گردان. (التفهیم ابوریحان ص 524).

فارسی به ترکی

فرهنگ عمید

انتها

پایان، نهایت،
(اسم مصدر) به پایان رساندن چیزی،
(اسم مصدر) [قدیمی] باز‌ایستادن از کاری،

حل جدول

انتها

پایان

ته

آخر، ته


آخر، انتها

پایان


آخر ، انتها

پایان

فرهنگ فارسی هوشیار

انتها

اتمام و ختم، نهایت و منتها، فرجام، سرانجام، عاقبت

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

انتها

پایان

کلمات بیگانه به فارسی

انتها

پایان - ته

مترادف و متضاد زبان فارسی

انتها

آخر، اختتام، انجام، پایان، ختم، سرانجام، عاقبت، فرجام، منتهاالیه، منتها، نوک، نهایت، بن، ته، راس،
(متضاد) آغاز، ابتدا

فارسی به انگلیسی

انتها

Closure, End, Ending, Extreme, Last, Tail, Terminal, Termination, Windup

فارسی به عربی

انتها

حد اقصی، رییس، نهایه

فارسی به ایتالیایی

انتها

estremità

فارسی به آلمانی

انتها

Ausgang (m), Beenden, Beendigen, Ende (n), Enden, Endigen, Chef (m), Haupt (m), Kopf (m), Leiter (m)

معادل ابجد

انتها

457

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری