معنی انتخابی

انتخابی
معادل ابجد

انتخابی در معادل ابجد

انتخابی
  • 1064
حل جدول

انتخابی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

انتخابی در لغت نامه دهخدا

  • انتخابی. [اِ ت ِ] (ص نسبی) اختیارشده و برگزیده. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

انتخابی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

انتخابی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

انتخابی در فارسی به عربی

  • اختیاری، انتخابی، متبنی
عربی به فارسی

انتخابی در عربی به فارسی

  • گزینشی , انتخابی , گزینگر
فرهنگ فارسی هوشیار

انتخابی در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

انتخابی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید