معنی انت

انت
معادل ابجد

انت در معادل ابجد

انت
  • 451
حل جدول

انت در حل جدول

  • ضمیر مخاطب عرب
  • ضمیر مخاطب عربی
لغت نامه دهخدا

انت در لغت نامه دهخدا

  • انت. [اَ ت َ] (ع ضمیر) ضمیر مخاطب مذکر، یعنی تو. (ناظم الاطباء). تو مذکر. (ترجمان جرجانی مهذب عادل بن علی). تو که مردی. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
  • انت. [اَ ت ِ] (ع ضمیر) ضمیر مخاطب مؤنث، یعنی تو. (ناظم الاطباء). تو مؤنث. (ترجمان جرجانی مهذب عادل بن علی). تو که زنی. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

انت در عربی به فارسی

  • تو , توبکسی خطاب کردن , یک هزار دلا ر , شما , شمارا
فرهنگ فارسی آزاد

انت در فرهنگ فارسی آزاد

  • اَنْتَ، تو (برای مخاطب مذکر)، ضمیر مفرد مخاطب مذکر،
  • اَنْتِ، تو (برای مُؤنث)، ضمیر مفرد مخاطب مؤنّث،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید