معنی انبر

انبر
معادل ابجد

انبر در معادل ابجد

انبر
  • 253
حل جدول

انبر در حل جدول

فرهنگ معین

انبر در فرهنگ معین

  • (اَ بُ) (اِ. ) آلت فلزی دوشاخه که با آن آتش یا چیزی دیگر را برگیرند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

انبر در لغت نامه دهخدا

  • انبر. [اَم ْ ب ُ] (اِ) کلبتین بود که سرش کژ بود. (لغت فرس اسدی چ عباس اقبال ص 138). آلتی باشد از آهن که زرگران و مسگران طلا و مس تفته را بدان گیرند و بعربی کلوب خوانند. (برهان قاطع). آلتی است از آهن و دارای دو شاخه ٔ دراز که آتش و چیزهای تفته را بدان گیرند. (ناظم الاطباء). آلت فلزی دوشاخه که با آن آتش یا چیز دیگر را برگیرند. (فرهنگ فارسی معین). بهندی سنداسی گویند. (غیاث اللغات) (آنندراج) (از شرفنامه ٔ منیری). کلوب. توضیح بیشتر ...
  • انبر. [اَم ْ ب َ] (اِ) عرشه ٔ کشتی. طبقه ٔ کشتی. (از دزی ج 1 ص 39). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انبر در فرهنگ عمید

  • وسیلۀ فلزی دوشاخه با دو فک که با آن آتش یا چیز دیگر را برگیرند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

انبر در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

انبر در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

انبر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آلت فلزی دو شاخه که با آن آتش را بردارند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه