معنی انباشتگاه

انباشتگاه
معادل ابجد

انباشتگاه در معادل ابجد

انباشتگاه
  • 780
حل جدول

انباشتگاه در حل جدول

فارسی به انگلیسی

انباشتگاه در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید