معنی انباشته شدن

انباشته شدن
معادل ابجد

انباشته شدن در معادل ابجد

انباشته شدن
  • 1113
حل جدول

انباشته شدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

انباشته شدن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید