معنی انبازی

انبازی
معادل ابجد

انبازی در معادل ابجد

انبازی
  • 71
حل جدول

انبازی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

انبازی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • شراکت، شرکت، شریکی، مشارکت، همدستی، همکاری
فرهنگ معین

انبازی در فرهنگ معین

  • شراکت، شریک بودن، همدستی، همکاری. [خوانش: (اَ) (اِمص.)]
لغت نامه دهخدا

انبازی در لغت نامه دهخدا

  • انبازی. [اَم ْ] (حامص) مزیدعلیه انباز. (آنندراج). شرکت. (مؤید الفضلاء) (ناظم الاطباء). شرکت در امور مادی و معنوی. همکاری. همدستی. (فرهنگ فارسی معین). شرک. (دهار). شرکت. مشارکت. تشارک. اشتراک. (یادداشت مؤلف). شراکت. (آنندراج). خلطه. شقص. شقیص. (منتهی الارب): بدانکه این شدادبن عاد بود که ولایت همه ٔ جهان ازشرق تا غرب او را بود و همه ٔ پادشاهان بدست وی مقهور بودند پس با خدای تبارک و تعالی انبازی گرفت و بهشتی کرد بر مثال بهشت آن جهان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انبازی در فرهنگ عمید

  • شرکت، همکاری، همدستی،
فارسی به انگلیسی

انبازی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

انبازی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • شرکت (در امور مادی و معنوی) همکاری همدستی.
فارسی به آلمانی

انبازی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید