معنی انامل

انامل
معادل ابجد

انامل در معادل ابجد

انامل
 • 122
حل جدول

انامل در حل جدول

فرهنگ معین

انامل در فرهنگ معین

 • (اَ مَ) [ع.] (اِ.) جِ انمله، سرانگشتان.
لغت نامه دهخدا

انامل در لغت نامه دهخدا

 • انامل. [اَ م ِ] (ع اِ) ج ِ اَنْمُله و اَنْمِله واَنْمَله و اُنْمُله و اُنْمِله و اُنْمَله و اِنْمُله و اِنْمَله و اِنْمِله به تثلیث میم و همزه. (ازاقرب الموارد). سرانگشتان. (غیاث اللغات) (ترجمان علامه جرجانی مهذب عادل بن علی) (آنندراج):
  وگر از خدمتت محروم ماندم
  بسوزم کلک و بشکافم انامل.
  منوچهری.
  سحره ٔ بابل سخره ٔ انامل او بودند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 236).
  بس انامل رشک استادان شده
  در صناعت عاقبت لرزان شده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انامل در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

انامل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (تک: انمله) سرانگشتان (اسم) جمع انمله. سر انگشتان، انگشتان.
فرهنگ فارسی آزاد

انامل در فرهنگ فارسی آزاد

 • اَنامِل، سرانگشتان، بندهای انگشتان (مفرد: اََُِنْمَُِلَه به تثلیث همره و میم)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید