معنی اناره

اناره
معادل ابجد

اناره در معادل ابجد

اناره
 • 257
حل جدول

اناره در حل جدول

 • شکوفه کردن درخت
فرهنگ معین

اناره در فرهنگ معین

 • (مص م. ) روشن کردن، (مص ل. ) روشن شدن، آشکار گشتن، شکوفه کردن. [خوانش: (اِ رِ یا رَ) [ع. اناره]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

اناره در لغت نامه دهخدا

 • اناره. [اِ رَ] (ع = اناره، مص) مأخوذ از تازی، روشن شدن. (مصادر زوزنی). || روشن کردن. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). اضائه. تبیین. ایضاح. (یادداشت مؤلف). || جامه را علم زدن. (مصادر زوزنی). جامه را علم کردن. || شکوفه بیاوردن. (تاج المصادر بیهقی). و رجوع به اناره و انارت شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اناره در فرهنگ عمید

 • روشن کردن،
  روشن شدن، تابان شدن،
  آشکار گشتن،
  شکوفه کردن درخت،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

اناره در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید