معنی انات

انات
معادل ابجد

انات در معادل ابجد

انات
 • 452
حل جدول

انات در حل جدول

 • توقف و درنگی
فرهنگ معین

انات در فرهنگ معین

 • توقف، آهستگی، بردباری، عمل، وقار. [خوانش: (اَ) [ع. اناه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

انات در لغت نامه دهخدا

 • انات. [اَ] (از ع، اِ) درنگ. (غیاث اللغات). توقف و درنگی. تأنی. آهستگی. (فرهنگ فارسی معین):
  لیک مؤمن زاعتماد آن حیات
  می کند غارت بمهل و با انات.
  مولوی (مثنوی).
  || بردباری. تحمل. || وقر. وقار. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به اناهشود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید