معنی امید

امید
معادل ابجد

امید در معادل ابجد

امید
 • 55
حل جدول

امید در حل جدول

 • آرزو، چشم داشت
مترادف و متضاد زبان فارسی

امید در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آرزو، امل، امیدواری، انتظار، توقع، چشم‌داشت، رجا،
  (متضاد) نومیدی، یاس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

امید در فرهنگ معین

 • آرزو، چشمداشت. [خوانش: (اُ مّ) (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

امید در لغت نامه دهخدا

 • امید. [اُ / اُم ْ می] (اِ) در پهلوی، اُمِت. در پازند، اُمِذ. (از حاشیه ٔ برهان قاطعچ معین). آرزو. (حاشیه ٔ برهان قاطع) (ناظم الاطباء). رجاء. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). رجو. رجاوه. مهه. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). مرجاه. (منتهی الارب). امل. امله. ترجی. ارتجاء. ترجیه. آرمان. (از یادداشتهای مؤلف):
  بامّید تاج از پدر چشم داشت
  پدر زین سخن بر پسر خشم داشت.
  فردوسی.
  بر افروخت رودابه را دل ز مهر
  بامّید آن تا ببیندْش چهر. توضیح بیشتر ...
 • امید. [اُ] (اِخ) (دماغه ٔ. ) دماغه ٔ امید نیک. قطعه ٔ انتهایی افریقا را از طرف جنوب غربی تشکیل میدهد و از سوی مغرب باقیانوس اطلس و از جنوب به اقیانوس هند و از سمت شمال به رودخانه ٔ ارانژ و از سوی شرق بجبال استورم و رودخانه ٔ کی محدود است. در این قطعه سلسله جبالی در امتداد یکدیگر از سواحل جنوبی شروع میشود و از سوی مغرب بسوی مشرق امتداد می یابد. این منطقه امروزه یکی از ایالات جمهوری افریقای جنوبی را تشکیل میدهد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

امید در فرهنگ عمید

 • آرزوی روی دادن امری همراه با انتظار تحقق آن، چشمداشت،
  * امید بستن: (مصدر لازم، مصدر متعدی) خواهان چیزی یا کسی شدن،
  * امید داشتن: (مصدر لازم، مصدر متعدی) امیدوار بودن، انتظار داشتن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

امید در فارسی به انگلیسی

 • Dream, Expectancy, Expectation, Hope, Promise, Prospect
فارسی به ترکی

امید در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

امید در فارسی به عربی

نام های ایرانی

امید در نام های ایرانی

 • پسرانه، انتظار، آرزو، اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن، تکیه گاه، محل پناه. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

امید در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

امید در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آرزو، خواسته آرزو، رجاء، آرمان، متوقع
فارسی به ایتالیایی

امید در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

امید در فارسی به آلمانی

 • Die hoffnung, Treuhand, Vertrauen
واژه پیشنهادی

امید در واژه پیشنهادی

 • داشتن باور به نتیجه مثبت اتفاق‌ها یا شرایط، در زندگی است
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه