معنی اموختن

اموختن
معادل ابجد

اموختن در معادل ابجد

اموختن
  • 1097
حل جدول

اموختن در حل جدول

  • یاددادن، یاد گرفتن
فارسی به عربی

اموختن در فارسی به عربی

  • تعلم، خیمه، علم، لقن
فارسی به آلمانی

اموختن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید