معنی امروز

امروز
معادل ابجد

امروز در معادل ابجد

امروز
 • 254
حل جدول

امروز در حل جدول

 • الیوم
 • فیلمی از سید رضا میرکریمی
فرهنگ معین

امروز در فرهنگ معین

 • (اِ) (ق مر. ) روزی که در آن هستیم، همین روز، این روز. ،~ و فردا کردن تعلل کردن، به دفع الوقت گذراندن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

امروز در لغت نامه دهخدا

 • امروز. [اِ] (اِ مرکب، ق مرکب) این روز. روزی که در آن هستیم. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). همین روز. (فرهنگ فارسی معین). روز حاضر. الیوم:
  ماریفنج اگرت دی بگزید
  نوبت مار افعی است امروز.
  شهید.
  امروز بامداد مرا ترسا
  بگشود باسلیق نه نشکرده.
  کسایی.
  بدل گفت رستم گر امروز جان
  بماند به من زنده ام جاودان.
  فردوسی.
  شما جنگ ترکان مجویید کس
  که این بد که من کردم امروز بس.
  فردوسی.
  صنما بی تو دلم هیچ شکیبا نشود
  وگر امروز شکیبا شد فردا نشود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

امروز در فرهنگ عمید

 • این‌روز، روزی که در آن هستیم،

  (قید) در روزی که در آن هستیم،
فارسی به انگلیسی

امروز در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

امروز در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

امروز در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

امروز در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

امروز در فرهنگ فارسی هوشیار

 • این روز، روزی که در آن هستیم، همین روز، روز حاضر
فارسی به ایتالیایی

امروز در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

امروز در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید