معنی امرزیده

حل جدول

امرزیده

بخشوده، شادروان، مرحوم، مغفور

معادل ابجد

امرزیده

267

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری

گوگل