معنی امتداد

امتداد
معادل ابجد

امتداد در معادل ابجد

امتداد
  • 450
حل جدول

امتداد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

امتداد در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ادامه، درازی، دنباله، راستا، طول، کشش
فرهنگ معین

امتداد در فرهنگ معین

  • (مص ل. ) کشیده شدن، 2- (اِمص. ) کشش، درازی، طول. [خوانش: (اِ تِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

امتداد در لغت نامه دهخدا

  • امتداد. [اِ ت ِ] (ع مص، اِ مص) دراز و کشیده شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن اللغه). || مد و کشش. (ناظم الاطباء). کشیدگی. (فرهنگ فارسی معین). درازی. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). طول. (ناظم الاطباء): درودی که امداد آن بر امتداد روزگار متصل باشد. (کلیله و دمنه). مگر از طول ایام و امتداد مقام بستوه آیند و از آن مقاتلت و منازلت روی بتابند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی). مسافت مقصد امتدادی داشت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

امتداد در فرهنگ عمید

  • دراز شدن، کشیده شدن، طول کشیدن، کشیدگی، کشش، درازی، راستا،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

امتداد در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به عربی

امتداد در فارسی به عربی

عربی به فارسی

امتداد در عربی به فارسی

  • توسیع , تمدید , تعمیم , تلفن فرعی , کشیدن , امتداددادن , بسط دادن , منبسط کردن , کش امدن , کش اوردن , کش دادن , گشادشدن , بسط , ارتجاع , قطعه (زمین) , اتساع , کوشش , خط ممتد , دوره , مدت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

امتداد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • دراز و کشیده شدن، طول مد وکشش، کشیدگی و درازی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید