معنی امانتی

امانتی
معادل ابجد

امانتی در معادل ابجد

امانتی
  • 502
حل جدول

امانتی در حل جدول

فرهنگ معین

امانتی در فرهنگ معین

  • (~. ) [ع - فا. ] (ص نسب. ) مال یا چیزی که به عنوان امانت به کسی سپارند، ودیعه. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

امانتی در لغت نامه دهخدا

  • امانتی. [اَ ن َ] (ص نسبی، اِ) مال یا چیزی که بعنوان امانت بکسی سپارند. ودیعه. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

امانتی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

امانتی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

امانتی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • زینهاری سپرده ای ایرمانی (صفت اسم) مال یا چیزی که بعنوان امانت بکسی سپارند ودیعه. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

امانتی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید