معنی اماسیده

حل جدول

اماسیده

متورم

سوئدی به فارسی

svullen

بادکرده، اماس کرده، اماسیده، ورم کرده، متورم، ورقلنبیده، پراب وتاب، مطنطن، بادکرده، اماس دار، متورم، متسع، پر طمطراق،

معادل ابجد

اماسیده

121

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری